نمایش 1–12 از 72 نتیجه

گبه دستباف چهار متری بختیاری شطرنجی کرمی

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گبه دستباف پنج متری هریس مدرن کرمی

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف نیم متری بختیاری بهار کرم

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف پنج متری بختیاری سایه کرم

۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف بختیاری ساده کرم دو متری

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف آذربایجان ساده کرم پنج متری

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گبه دستباف بختیاری شش قاب قهوه ای پنج متری

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف وینتج بلوچ ترنج کرم دو متری

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف وینتج مشکاباد ماهی

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری خطی کرم

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری ایرانی مدرن

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گبه آنتیک قشقایی قابی کرم دو متری

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال