نمایش 1–12 از 14 نتیجه

گلیم سوزنی دستباف دو متری آذربایجان طاووس نارنجی

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گبه دستباف دو متری کردستان خطی نارنجی

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گبه دستباف چهار متری کردستان نارنجی

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گبه دستباف چهار متری بختیاری راه راه نارنجی

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه نارنجی دو متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه نارنجی دو متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه نارنجی دو متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف کردستان شریفه خانم نارنجی پنج متری

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گبه دستباف کردستان خطی نارنجی چهار متری

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گبه دستباف کردستان زیگزاگ نارنجی پنج متری

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف آذربایجان گل نارنجی پنج متری

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف آنتیک بختیاری طرح راه راه

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال