نمایش 1–12 از 13 نتیجه

فرش دستباف سه متری مدرن مملوک خاکستری

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف نیم متری کردستان برلیان خاکستری

۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف یک متری کردستان اقاقی خاکستری

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف پنج متری هریس گل بوته خاکستری

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قالی دستباف سه متری هریس افشان خاکستری

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف پچورک دو متری مدرن الوان

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف دست دوم هفت متری مدرن آوین خاکستری

۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف مدرن سرو باغی خاکستری

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف مدرن سروی باغی خاکستری دو متری

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف اورداید مدرن خاکستری

۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گبه دستباف کردستان طرح سونا

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری طرح تاچه

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال