در حال نمایش 16 نتیجه

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه خشتی سبز سه متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه قهوه ای دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه سبز دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه زرد دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه قرمز سه متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه طلایی دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه آبی سه متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه نارنجی دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری درختی سبز هشت متری

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری خشتی طلایی هفت متری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری سایه بادامی سه متری

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه نارنجی دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری درختی زرد پنج متری

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری حیوان کرم هشت متری

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری سایه صورتی سه متری

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری سایه قهوه ای سه متری

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال