نمایش 1–12 از 13 نتیجه

بشقاب سرامیکی لعاب رنگی طرح شطرنجی

۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی لعابدار طرح نقاشی

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی لعابدار طرح مثلث

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی لعابدار طرح گرد خاکی

۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی طرح سیب

۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی طرح فقر و فنا

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی طرح گل و پرنده

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی طرح هور

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی لبه ساده طرح هور

۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی طرح نقاشی دستی

۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی انار دور طلایی کوچک

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی چشم نظر چرخی

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال