نمایش 1–20 از 21 نتیجه

فرش دستباف سه متری کردستان درخت زندگی آبی

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف سه متری هریس افشان سبزآبی

۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف سه متری بختیاری ترنج زرد

۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف سه متری قشقایی برف زرد

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف سه متری قشقایی برف سبز

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف پنج متری بختیاری چهارباغ الوان

۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف پنج متری هریس گل بوته خاکستری

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف نیم متری بختیاری بهار صورتی

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف یک متری بختیاری بهار آبی

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مسند فرش دستباف بختیاری سرو

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف چهار متری بختیاری بهار آبی

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف نیم متری بختیاری بهار آبی

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف نیم متری بختیاری بهار کرم

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف دو متری بختیاری بهار لاکی

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف کناره سه متری سلطان آباد افشان آبی

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف هشت متری سلطان آباد افشان صورتی

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف چهار متری هریس لچک ترنج فیروزه ای

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف دو متری بختیاری بهار زرد

۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف دست دوم طرح محرمات

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف بیجار طرح گروس

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال