مشاهده همه 10 نتیجه

فرش دستباف قشقایی ترنج آبی سه متری

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف قشقایی هاله لاکی سه متری

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف قشقایی مانا آبی یک متری

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف قشقایی خاتون شتری سه متری

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف قشقایی ماهرخ قهوه ای پنج متری

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف قشقایی سه ترنج کرم پنج متری

۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف قشقایی گندم الوان هشت متری

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف قشقایی گلفرنگ سبز سه متری

۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف قشقایی خشتی گلفرنگ آبی پنج متری

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف وینتج قشقایی طرح ترنج

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال