نمایش 1–12 از 16 نتیجه

گلیم فرش دستباف بختیاری سایه صورتی سه متری

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه خشتی سبز سه متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه قهوه ای دو متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه سبز دو متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه زرد دو متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه قرمز سه متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه طلایی دو متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری سایه قهوه ای سه متری

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه آبی سه متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه نارنجی دو متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری درختی سبز هشت متری

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری خشتی طلایی هفت متری

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال