نمایش دادن همه 12 نتیجه

فرش دستباف سه متری قشقایی برف سبز

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف یک متری بختیاری بهار آبی

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف سه متری وینتج قفقاز گل فرنگ سه متری

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف پنج متری بختیاری چهارباغ الوان

۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف پنج متری هریس گل بوته خاکستری

۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف دو متری بختیاری بهار زرد

۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف بیجار طرح گروس

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف هریس طرح مدرن

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قالی نوبافت بختیاری طرح هزار گل

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف طرح سایه

۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف مدرن طرح مملوک

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف مدرن طرح مارال

۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال