نمایش 1–20 از 70 نتیجه

گلیم فرش دستباف پنج متری بختیاری سایه خاکی

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف چهار متری بختیاری سایه سیاه سفید

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف سه متری بختیاری سایه نارنجی

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف شش متری بختیاری سایه سبز

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف چهار متری بختیاری سایه سبز

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف هفت متری بختیاری سایه آبی

۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه خشتی سبز سه متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف تاچه بختیاری لاکی دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه قهوه ای دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه سبز دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه زرد دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه قرمز سه متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه طلایی دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه خاکی دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه نارنجی دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه آبی سه متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه نارنجی دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری درختی سبز هشت متری

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری خشتی طلایی هفت متری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش بختیاری تاچه سایه بادامی سه متری

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال