نمایش 1–20 از 70 نتیجه

گلیم فرش دستباف بختیاری طرح سایه

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری طرح تاچه

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری طرح تاچه

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری طرح تاچه

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش بختیاری تاچه سایه بادامی سه متری

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف بختیاری تاچه سه متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه قرمز سه متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری درختی سبز هشت متری

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری سایه بنفش سه متری

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه خاکی دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف بختیاری تاچه مشکی دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری درختی زرد پنج متری

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف تاچه بختیاری لاکی دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف قشقایی خطی پنج متری

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف قشقایی مدرن شش متری

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه نارنجی دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری ایرانی مدرن

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه نارنجی دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف قشقایی خطی قهوه ای پنج متری

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه بنفش سه متری

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال