نمایش 1–20 از 67 نتیجه

گلیم فرش دستباف پنج متری بختیاری سایه خاکی

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف چهار متری بختیاری سایه سیاه سفید

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف سه متری بختیاری سایه نارنجی

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف دو متری بختیاری سایه کرم

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف شش متری بختیاری سایه سبز

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف چهار متری بختیاری سایه سبز

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف سه متری بختیاری سایه آبی

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف کناره سه متری بختیاری سایه طوسی

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف کناره سه متری بختیاری سایه زرد

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش سوزنی دستباف چهارمتری آذربایجان مروارید سیاه

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف هفت متری بختیاری سایه آبی

۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف سه متری بختیاری سایه سبز

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف سوزنی آذربایجان مروارید سبز دو متری

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری سایه صورتی سه متری

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستبافت بختیاری تاچه آبی سه متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه خشتی سبز سه متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف تاچه بختیاری لاکی دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه قهوه ای دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه سبز دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه زرد دو متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال