نمایش 1–12 از 64 نتیجه

گلیم دستباف بختیاری تاچه سه متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف بختیاری تاچه مشکی دو متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف آذربایجان لوزی سه متری

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش بختیاری تاچه سایه بادامی سه متری

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش بختیاری دستباف تاچه زرد دو متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری الفبا

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری الوان درختی هفت متری

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری ایرانی مدرن

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه آبی سه متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه الوان سه متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه بنفش سه متری

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه بنفش سه متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال