نمایش 1–12 از 68 نتیجه

گلیم فرش دستباف پنج متری بختیاری سایه خاکی

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف چهار متری بختیاری سایه سیاه سفید

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف سه متری بختیاری سایه نارنجی

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف دو متری بختیاری سایه کرم

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف شش متری بختیاری سایه سبز

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف چهار متری بختیاری سایه سبز

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف سه متری بختیاری سایه آبی

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف کناره سه متری بختیاری سایه طوسی

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف کناره سه متری بختیاری سایه زرد

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش سوزنی دستباف چهارمتری آذربایجان مروارید سیاه

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف هفت متری بختیاری سایه آبی

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف پنج متری بختیاری سایه کرم

۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال