نمایش 1–20 از 69 نتیجه

گلیم دستباف دو متری سنه عروسکی سفید

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف چهار متری آذربایجان اشری مشکی

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف دو متری آذربایجان گوزن مشکی

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف یک متری آذربایجان طاووس آبی

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف دو متری آذربایجان شطرنجی الوان

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف چهار متری آذربایجان شطرنجی سیاه سفید

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف سه متری آذربایجان شطرنجی آبی

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف سه متری آذربایجان نارنجی

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف یک متری آذربایجان آبی

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف سه متری آذربایجان خاکستری

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف دو متری بختیاری سفره کامو نارنجی

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف دو متری بختیاری سفره کامو خاکی

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف چهارمتری آذربایجان اشری خاکستری

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف چهار متری آذربایجان ساده طلایی

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف چهار متری سنه لوزی گل سبزآبی

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف پنج متری آذربایجان پنلی آبی

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف سه متری آذربایجان الوان

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف دو متری آذربایجان ایکات پنلی سیاه سفید

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف سه متری بختیاری سایه خاکستری

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف دو متری بختیاری سایه شتری

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال