نمایش 1–12 از 52 نتیجه

گلیم سوزنی دستباف یک متری آذربایجان قلب آبی

۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف دو متری سنه عروسکی سبز

۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف دو متری سنه لوزی گل لاکی

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف یک متری آذربایجان گوزن آبی

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف دو متری آذربایجان طاووس نارنجی

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف چهار متری آذربایجان کف ساده لاکی

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف آذربایجان آرش دیزاین سفید شش متری

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف آذربایجان سوزنی سه متری

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف آذربایجان ساده بنفش سه متری

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف کردستان ساده سبز سه متری

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف آذربایجان سفره الوان دو متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف بختیاری سفره الوان یک متری

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال