نمایش 1–20 از 69 نتیجه

گلیم فرش سوزنی دستباف چهار ونیم متری مروارید خاکستری

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش سوزنی دستباف چهار ونیم متری مروارید خاکستری

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف دو متری آذربایجان بنفش

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف دو متری سنه لوزی گل بنفش

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف یک و نیم متری بختیاری سفره کامو سرمه ای

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف چهار متری آذربایجان اشری مشکی

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف سه متری آذربایجان نارنجی

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف چهارمتری آذربایجان اشری خاکستری

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف چهار متری سنه لوزی گل سبزآبی

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف دو متری آذربایجان ایکات پنلی سیاه سفید

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف سه متری بختیاری سایه خاکستری

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف یک متری آذربایجان قلب آبی

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف دو متری سنه لوزی گل لاکی

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف یک متری آذربایجان گوزن آبی

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف چهار متری آذربایجان کف ساده لاکی

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف آذربایجان سوزنی سه متری

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف کردستان ساده سبز سه متری

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف آذربایجان سفره الوان دو متری

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف بختیاری سفره الوان یک متری

۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف آذربایجان شطرنجی آبی سه متری

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال