نمایش 1–12 از 87 نتیجه

فرش دستباف بختیاری افشان

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف بختیاری بهار خاکی یک متری

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف بختیاری پلونیز طوسی چهار متری

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف بختیاری ساواش آبی سه متری

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف بختیاری شجر سرمه ای سه متری

۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف بختیاری طرح اسلیمی

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف بختیاری طرح چهارباغ

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف بختیاری طرح سه ترنج

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف بختیاری طرح کاج

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف بختیاری طرح هزارگل

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف بختیاری طرح هزارگل

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف بختیاری کاج کرم دو متری

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال