نمایش دادن همه 15 نتیجه

گلیم دستباف آنتیک بختیاری ترنج الوان چهار متری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف کرمانشاهان الوان لوزی

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف آنتیک بختیاری شطرنجی خودرنگ سه متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف وینتج کرمانشاهان محرمات چهار متری

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف وینتج کرمانشاهان محرمات الوان

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف وینتج کرمانشاهان محرمات

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف وینتج کرمانشاهان خطی

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف آنتیک بختیاری طرح راه راه

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف وینتج کرمانشاهان ترنج آبی

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف آنتیک کاشان خطی

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف وینتج کرمانشاهان مثلثی الوان

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف وینتج کرمانشاهان شطرنجی

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف وینتج کرمانشاهان ترنج

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف وینتج کرمانشاهان لوزی

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف وینتج کرمانشاهان لوزی چند رنگ

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال