نمایش 1–20 از 44 نتیجه

فرش دستباف آنتیک دو متری قشقایی شیر لاکی

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک دو متری قشقایی شیر لاکی

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف آنتیک قزوین بته آبی هشت متری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک سمنان طرح گبه

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک بختیاری گلفرنگ آبی سه متری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گبه آنتیک قشقایی قابی کرم دو متری

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک بختیاری افشان لاکی چهار و نیم متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک شوشتر تصویری لاکی پنج متری

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک بختیاری قابی الوان هفت متری

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک بختیاری گلفرنگ لاکی هفت متری

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک شوشتر تصویری کرم پنج متری

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک شوشتر تصویری کرم شش متری

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گبه دستباف آنتیک قشقایی ترنج طوسی دو متری

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک بختیاری گلفرنگ سه و نیم متری

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گبه دستباف آنتیک قشقایی ترنج کرم سه متری

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گبه دستباف آنتیک قشقایی زیگزاگ لاکی دو متری

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گبه دستباف آنتیک قشقایی کله مرغی

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گبه دستباف آنتیک قشقایی چهار ترنج کرمی دو متری

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گبه دستباف آنتیک قشقایی دشت گل

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک قزوین افشاری

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال