نمایش 1–12 از 45 نتیجه

فرش دستباف آنتیک بختیاری افشان لاکی چهار و نیم متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک بختیاری خشتی الوان

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک بختیاری خشتی شلمزار

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح افشان

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح خشتی

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح درخت زندگی

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح گلدانی

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح گلفرنگ

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح گلفرنگ

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح گلفرنگ

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح گلفرنگ

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف آنتیک بختیاری قابی الوان هفت متری

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال