در حال نمایش 13 نتیجه

تشک مسندی پنبه ای قلمکار طرح ترنج دایره

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مسند قلمکار طرح گردونه مهر

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مسند فرش دستباف قشقایی هاله

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مسند فرش دستباف قشقایی هاله طلایی

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تشک پنبه ای طرح لنگ دوخت دار

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تشک مسند گلیمی

۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تشک مسند پنبه ای قلمکار طرح ترنج لوزی

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تشک پنبه ای مسند قلمکار طرح خورشید خانم

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مسند فرش دستباف بختیاری سرو

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تشک پنبه ای طرح لنگ

۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تشک پنبه‌ای با پارچه قلمکار طرح چوگان 

۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تشک پنبه ای قلمکار طرح چوگان

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مسند فرش دستباف هریس بخشایش سرمه ای

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال