partnership
طراحان زییین (Designer)

فرح اصولی

فرح اصولی هنرمند و نقاش معاصر ایرانی‌ است که به دلیل سبک خاصش در این هنر مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته؛ سبکی که مسائل اجتماعی و خصوصا مسائل زنان را به اشعار، ادبیات فارسی و تاریخ هنر ایران و جهان گره می‌زند و در نهایت اثر هنریِ چشم‌نواز و البته دغدغه‌مندی را عرضه می‌کند. این هنرمند تنها در نقاشی و تصویرگری فعالیت نکرده است؛ همکاری در ساخت فیلم، علاقه به شعر، داستان‌سرایی، مطالعه، پژوهش و بازیگری از جمله کارهایی هستند که به فرح اصولی کمک کرده تا خود را به عنوان یک هنرمند زن پیدا و به جامعه معرفی کند. چیزی که فرح اصولی را با دیگر هنرمندان متمایز می‌کند، تفاوت نگاه اوست. نگاهی که به سبب آن، اصولی توانسته مینیاتور و نگارگری را با هنرهای معاصر پیوند بزند و طرحی نو دراندازد.